החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול שריד


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100259 שריד כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100259 4 1100 110025 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100260 שריד כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100260 4 1100 110025 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100261 שריד כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100261 4 1100 110025 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100262 שריד כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100262 4 1100 110025 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100263 שריד כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100263 4 1100 110025 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100264 שריד כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100264 4 1100 110025 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100265 שריד כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100265 4 1100 110025 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן