החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100252 שז"ר כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100252 4 1100 110024 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100253 שז"ר כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100253 4 1100 110024 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100254 שז"ר כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100254 4 1100 110024 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100255 שז"ר כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100255 4 1100 110024 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100256 שז"ר כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100256 4 1100 110024 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100257 שז"ר כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100257 4 1100 110024 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100258 שז"ר כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100258 4 1100 110024 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן