החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול רמת אלון


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100244 רמת אלון גן דמוקרטי קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100244 4 1100 110023 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100245 רמת אלון כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100245 4 1100 110023 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100246 רמת אלון כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100246 4 1100 110023 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100247 רמת אלון כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100247 4 1100 110023 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100248 רמת אלון כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100248 4 1100 110023 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100249 רמת אלון כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100249 4 1100 110023 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100250 רמת אלון כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100250 4 1100 110023 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100251 רמת אלון כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100251 4 1100 110023 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן