החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול רמון


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100237 רמון כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100237 4 1100 110022 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100238 רמון כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100238 4 1100 110022 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100239 רמון כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100239 4 1100 110022 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100240 רמון כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100240 4 1100 110022 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100241 רמון כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100241 4 1100 110022 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100242 רמון כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100242 4 1100 110022 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100243 רמון כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100243 4 1100 110022 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן