החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול פרחי המדע


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100230 פרחי המדע כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100230 4 1100 110021 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100231 פרחי המדע כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100231 4 1100 110021 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100232 פרחי המדע כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100232 4 1100 110021 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100233 פרחי המדע כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100233 4 1100 110021 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100234 פרחי המדע כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100234 4 1100 110021 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100235 פרחי המדע כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100235 4 1100 110021 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100236 פרחי המדע כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100236 4 1100 110021 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן