החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול סמילנסקי


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100223 סמילנסקי כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100223 4 1100 110020 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100224 סמילנסקי כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100224 4 1100 110020 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100225 סמילנסקי כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100225 4 1100 110020 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100226 סמילנסקי כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100226 4 1100 110020 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100227 סמילנסקי כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100227 4 1100 110020 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100228 סמילנסקי כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100228 4 1100 110020 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100229 סמילנסקי כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100229 4 1100 110020 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן