החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול ניצני המדע


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100222 ניצני המדע כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100222 4 1100 110019 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100216 ניצני המדע כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100216 4 1100 110019 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100217 ניצני המדע כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100217 4 1100 110019 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100218 ניצני המדע כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100218 4 1100 110019 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100219 ניצני המדע כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100219 4 1100 110019 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100220 ניצני המדע כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100220 4 1100 110019 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100221 ניצני המדע כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100221 4 1100 110019 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן