החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול נבון


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100209 נבון כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100209 4 1100 110018 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100210 נבון כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100210 4 1100 110018 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100211 נבון כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100211 4 1100 110018 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100212 נבון כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100212 4 1100 110018 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100213 נבון כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100213 4 1100 110018 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100214 נבון כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100214 4 1100 110018 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100215 נבון כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100215 4 1100 110018 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן