החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול מעלות משולם


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100202 מעלות משולם כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100202 4 1100 110017 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100203 מעלות משולם כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100203 4 1100 110017 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100204 מעלות משולם כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100204 4 1100 110017 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100205 מעלות משולם כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100205 4 1100 110017 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100206 מעלות משולם כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100206 4 1100 110017 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100207 מעלות משולם כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100207 4 1100 110017 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100208 מעלות משולם כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100208 4 1100 110017 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן