החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול ויצמן


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100195 ויצמן כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100195 4 1100 110016 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100196 ויצמן כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100196 4 1100 110016 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100197 ויצמן כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100197 4 1100 110016 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100198 ויצמן כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100198 4 1100 110016 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100199 ויצמן כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100199 4 1100 110016 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100200 ויצמן כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100200 4 1100 110016 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100201 ויצמן כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100201 4 1100 110016 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן