החברה העירונית רחובות

קיטנת ביה"ס חופש גדול הרצוג


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100188 הרצוג כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100188 4 1100 110015 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100189 הרצוג כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100189 4 1100 110015 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100190 הרצוג כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100190 4 1100 110015 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100191 הרצוג כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100191 4 1100 110015 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100192 הרצוג כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100192 4 1100 110015 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100193 הרצוג כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100193 4 1100 110015 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100194 הרצוג כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100194 4 1100 110015 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן