החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול בן צבי


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100181 בן צבי כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100181 4 1100 110014 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100182 בן צבי כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100182 4 1100 110014 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100183 בן צבי כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100183 4 1100 110014 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100184 בן צבי כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100184 4 1100 110014 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100185 בן צבי כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100185 4 1100 110014 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100186 בן צבי כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100186 4 1100 110014 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100187 בן צבי כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100187 4 1100 110014 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן