החברה העירונית רחובות

קיטנת חודש גדול בן גוריון


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100174 בן גוריון כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100174 4 1100 110013 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100175 בן גוריון כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100175 4 1100 110013 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100176 בן גוריון כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100176 4 1100 110013 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100177 בן גוריון כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100177 4 1100 110013 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100178 בן גוריון כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100178 4 1100 110013 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100179 בן גוריון כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100179 4 1100 110013 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100180 בן גוריון כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100180 4 1100 110013 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן