החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול בכור לוי


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100167 בכור לוי כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100167 4 1100 110012 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100168 בכור לוי כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100168 4 1100 110012 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100169 בכור לוי כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100169 4 1100 110012 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100170 בכור לוי כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100170 4 1100 110012 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100171 בכור לוי כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100171 4 1100 110012 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100172 בכור לוי כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100172 4 1100 110012 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100173 בכור לוי כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100173 4 1100 110012 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן