החברה העירונית רחובות

קיטנת חופש גדול בגין


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
1100159 בגין חט"צ קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100159 4 1100 110011 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100160 בגין כיתות א קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100160 4 1100 110011 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100161 בגין כיתות ב קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100161 4 1100 110011 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100162 בגין כיתות ג קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100162 4 1100 110011 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100163 בגין כיתות ד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100163 4 1100 110011 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100164 בגין כיתות ה קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100164 4 1100 110011 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100165 בגין כיתות ו קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100165 4 1100 110011 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים
1100166 בגין כיתות חינוך מיוחד קייטנת ביה"ס של החופש הגדול 1100166 4 1100 110011 300 ₪ תוקף הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן