החברה העירונית רחובות

הדרי רחובות


ההרשמה דרך האתר נסגרה! יש לפנות לאתי כץ בטלפון: 050-6660778

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
221008 אביבים 221008 3 10 101 יום ב 16:30-17:30+יום ד 19:30-21:00 3,300 ₪ הירשם
221005 אפרוחים 221005 3 10 101 יום א' 18:00-19:00+ יום ה 18:00-19:00 2,900 ₪ הירשם
221011 דרורים 221011 3 10 101 יום ב 17:30-18:45+יום ה 17:30-19:00 3,400 ₪ הירשם
221001 הגיל הרך יום ג 16:45-17:30 221001 3 10 101 1,450 ₪ הירשם
221013 הדרים 221013 3 10 101 יום ב 18:30-20:30 + יום ה 18:30-20:30 4,000 ₪ הירשם
221014 הלהקה הבוגרת 221014 3 10 101 יום ה 20:30-22:30 800 ₪ הירשם
221006 ניצנים 221006 3 10 101 יום א 17:15-18:45+יום ה 19:00-20:00 3,300 ₪ הירשם
221012 נעורים 221012 3 10 101 יום ב 17:00-20:15+יום ה 19:00-20:30 3,800 ₪ הירשם
221015 נשים רוקדות 221015 3 10 101 יום ב 20:30-21:45 1,800 ₪ הירשם
221009 עלומים 221009 3 10 101 יום א 19:00-20:15+יום ד 18:15-19:30 3,300 ₪ הירשם
221003 עתודה 221003 3 10 101 ימים א+ג 18:15-19:00 2,300 ₪ הירשם
221004 פצפונים 221004 3 10 101 יום א 17:00-18:00+יום ה 17:00-18:00 2,900 ₪ הירשם
221010 צברים 221010 3 10 101 יום א 18:45-20:00+יום ד 17:00-18:15 3,300 ₪ הירשם
191024 אביבים 191024 3 10 101 3,300 ₪ נסגר לרישום
191005 אפרוחים 191005 3 10 101 3,000 ₪ נסגר לרישום
191032 בוגרת 191032 3 10 101 770 ₪ נסגר לרישום
191001 גיל הרך גילאי 4-6 יום ג 191001 3 10 101 1,300 ₪ נסגר לרישום
191002 גיל הרך גילאי 4-6 יום ה 191002 3 10 101 1,300 ₪ נסגר לרישום
191009 דרורים 191009 3 10 101 3,300 ₪ נסגר לרישום
191011 הדרים 191011 3 10 101 3,960 ₪ נסגר לרישום
191006 ניצנים 191006 3 10 101 3,300 ₪ נסגר לרישום
191010 נעורים 191010 3 10 101 3,740 ₪ נסגר לרישום
191008 עלומים 191008 3 10 101 3,300 ₪ נסגר לרישום
191003 עתודה 191003 3 10 101 2,100 ₪ נסגר לרישום
191004 פצפונים 191004 3 10 101 2,600 ₪ נסגר לרישום
221002 גיל הרך יום ג 17:30-18:15 221002 3 10 101 1,450 ₪ נגמר המקום
201008 אביבים 201008 3 10 101 3,600 ₪ הרישום הסתיים
201005 אפרוחים 201005 3 10 101 3,600 ₪ הרישום הסתיים
201015 ברקדנס בנים בנות א-ג 201015 3 10 101 1,800 ₪ הרישום הסתיים
201017 ברקדנס בנים בנות חטיבה ותיכון 201017 3 10 101 1,800 ₪ הרישום הסתיים
201016 ברקדנס בנים ד ומעלה 201016 3 10 101 1,800 ₪ הרישום הסתיים
201002 גיל הרך גילאי 4-6 יום ה 201002 3 10 101 1,450 ₪ הרישום הסתיים
201011 דרורים 201011 3 10 101 3,600 ₪ הרישום הסתיים
201001 הגיל הרך גילאי 4-6 יום ג 201001 3 10 101 1,450 ₪ הרישום הסתיים
201013 הדרים 201013 3 10 101 4,200 ₪ הרישום הסתיים
201014 הלהקה הבוגרת 201014 3 10 101 825 ₪ הרישום הסתיים
201006 ניצנים 201006 3 10 101 3,600 ₪ הרישום הסתיים
201012 נעורים 201012 3 10 101 4,000 ₪ הרישום הסתיים
201018 נשים רוקדות 201018 3 10 101 1,440 ₪ הרישום הסתיים
201009 עלומים 201009 3 10 101 3,600 ₪ הרישום הסתיים
201003 עתודה 201003 3 10 101 2,300 ₪ הרישום הסתיים
201004 פצפונים 201004 3 10 101 3,185 ₪ הרישום הסתיים
201010 צברים 201010 3 10 101 3,600 ₪ הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן