החברה העירונית רחובות

הדרי רחובות


ההרשמה דרך האתר נסגרה! יש לפנות לאתי כץ בטלפון: 050-6660778

קוד שם פרטים מחיר הרשמה
221008 אביבים 221008 3 10 101 יום ב 17:15-18:30 + יום ה 16:45-18:00 3,600 ₪ הירשם
211008 אביבים 211008 3 10 101 יום ב 17:15-18:30 + יום ה 16:45-18:00 3,600 ₪ הירשם
221005 אפרוחים 221005 3 10 101 יום א' 17:00-18:30 + יום ה 16:30-17:30 3,600 ₪ הירשם
211005 אפרוחים 211005 3 10 101 יום א' 17:00-18:30 + יום ה 16:30-17:30 3,600 ₪ הירשם
221007 גאז א-ב 221007 3 10 101 יום ד 17:45-18:30 1,450 ₪ הירשם
211007 גאז א-ב 211007 3 10 101 יום ד 17:45-18:30 1,450 ₪ הירשם
221016 גאז ג-ד 221016 3 10 101 יום ד 18:30-19:30 1,600 ₪ הירשם
211016 גאז ג-ד 211016 3 10 101 יום ד 18:30-19:30 1,600 ₪ הירשם
221002 גיל הרך בגין יום ד 221002 3 10 101 יום ד' 17:00-17:45 1,450 ₪ הירשם
211002 גיל הרך בגין יום ד 211002 3 10 101 יום ד' 17:00-17:45 1,450 ₪ הירשם
221011 דרורים 221011 3 10 101 יום ב 17:00-18:15 + יום ה 19:15-20:30 3,600 ₪ הירשם
211011 דרורים 211011 3 10 101 יום ב 17:00-18:15 + יום ה 19:15-20:30 3,600 ₪ הירשם
221001 הגיל הרך יום ג 221001 3 10 101 יום ג 16:45-17:30 1,450 ₪ הירשם
211001 הגיל הרך יום ג 211001 3 10 101 יום ג 16:45-17:30 1,450 ₪ הירשם
221013 הדרים 221013 3 10 101 יום ב 18:30-20:30 + יום ה 19:00-22:00 4,200 ₪ הירשם
211013 הדרים 211013 3 10 101 יום ב 18:30-20:30 + יום ה 19:00-22:00 4,200 ₪ הירשם
221014 הלהקה הבוגרת 221014 3 10 101 יום ה 20:30-22:30 825 ₪ הירשם
211014 הלהקה הבוגרת 211014 3 10 101 יום ה 20:30-22:30 825 ₪ הירשם
221006 ניצנים 221006 3 10 101 יום א 17:00-18:30 + יום ד 17:00-18:00 3,600 ₪ הירשם
211006 ניצנים 211006 3 10 101 יום א 17:00-18:30 + יום ד 17:00-18:00 3,600 ₪ הירשם
221012 נעורים 221012 3 10 101 יום ב 18:30-20:00 + יום ה 18:00-20:45 4,000 ₪ הירשם
211012 נעורים 211012 3 10 101 יום ב 18:30-20:00 + יום ה 18:00-20:45 4,000 ₪ הירשם
221015 נשים רוקדות 221015 3 10 101 יום ב 20:30-21:45 1,980 ₪ הירשם
211015 נשים רוקדות 211015 3 10 101 יום ב 20:30-21:45 1,980 ₪ הירשם
211018 נשים רוקדות 211018 3 10 101 יום ב 20:30-21:45 1,980 ₪ הירשם
221009 עלומים 221009 3 10 101 יום א 18:30-20:00 + יום ד 19:00-20:00 3,600 ₪ הירשם
211009 עלומים 211009 3 10 101 יום א 18:30-20:00 + יום ד 19:00-20:00 3,600 ₪ הירשם
221003 עתודה 221003 3 10 101 ימים ג+ה 17:30-18:15 2,300 ₪ הירשם
211003 עתודה 211003 3 10 101 ימים ג+ה 17:30-18:15 2,300 ₪ הירשם
221004 פצפונים 221004 3 10 101 ימים גה 18:15-19:15 3,185 ₪ הירשם
211004 פצפונים 211004 3 10 101 ימים גה 18:15-19:15 3,185 ₪ הירשם
221010 צברים 221010 3 10 101 יום א 18:30-20:00 + יום ד 18:00-19:00 3,600 ₪ הירשם
211010 צברים 211010 3 10 101 יום א 18:30-20:00 + יום ד 18:00-19:00 3,600 ₪ הירשם
191024 אביבים 191024 3 10 101 3,300 ₪ נסגר לרישום
191005 אפרוחים 191005 3 10 101 3,000 ₪ נסגר לרישום
191032 בוגרת 191032 3 10 101 770 ₪ נסגר לרישום
191001 גיל הרך גילאי 4-6 יום ג 191001 3 10 101 1,300 ₪ נסגר לרישום
191002 גיל הרך גילאי 4-6 יום ה 191002 3 10 101 1,300 ₪ נסגר לרישום
191009 דרורים 191009 3 10 101 3,300 ₪ נסגר לרישום
191011 הדרים 191011 3 10 101 3,960 ₪ נסגר לרישום
191006 ניצנים 191006 3 10 101 3,300 ₪ נסגר לרישום
191010 נעורים 191010 3 10 101 3,740 ₪ נסגר לרישום
191008 עלומים 191008 3 10 101 3,300 ₪ נסגר לרישום
191003 עתודה 191003 3 10 101 2,100 ₪ נסגר לרישום
191004 פצפונים 191004 3 10 101 2,600 ₪ נסגר לרישום
201008 אביבים 201008 3 10 101 3,600 ₪ הרישום הסתיים
201005 אפרוחים 201005 3 10 101 3,600 ₪ הרישום הסתיים
201015 ברקדנס בנים בנות א-ג 201015 3 10 101 1,800 ₪ הרישום הסתיים
201017 ברקדנס בנים בנות חטיבה ותיכון 201017 3 10 101 1,800 ₪ הרישום הסתיים
201016 ברקדנס בנים ד ומעלה 201016 3 10 101 1,800 ₪ הרישום הסתיים
201002 גיל הרך גילאי 4-6 יום ה 201002 3 10 101 1,450 ₪ הרישום הסתיים
201011 דרורים 201011 3 10 101 3,600 ₪ הרישום הסתיים
201001 הגיל הרך גילאי 4-6 יום ג 201001 3 10 101 1,450 ₪ הרישום הסתיים
201013 הדרים 201013 3 10 101 4,200 ₪ הרישום הסתיים
201014 הלהקה הבוגרת 201014 3 10 101 825 ₪ הרישום הסתיים
201006 ניצנים 201006 3 10 101 3,600 ₪ הרישום הסתיים
201012 נעורים 201012 3 10 101 4,000 ₪ הרישום הסתיים
201018 נשים רוקדות 201018 3 10 101 1,440 ₪ הרישום הסתיים
201009 עלומים 201009 3 10 101 3,600 ₪ הרישום הסתיים
201003 עתודה 201003 3 10 101 2,300 ₪ הרישום הסתיים
201004 פצפונים 201004 3 10 101 3,185 ₪ הרישום הסתיים
201010 צברים 201010 3 10 101 3,600 ₪ הרישום הסתיים


© Expo LTD
נא המתן