החברה העירונית רחובות

מחוננים מצטיינים


קוד שם פרטים מחיר הרשמה
21200 מחוננים 21200 2 1203 1,600 ₪ נסגר לרישום
22200 מחוננים 22200 2 1203 1,600 ₪ נסגר לרישום
21211 מחוננים - סמסטר ב 21211 2 1203 א-ו 8:15-13:15 800 ₪ נסגר לרישום
22211 מחוננים - סמסטר ב 22211 2 1203 א-ו 8:15-13:15 800 ₪ נסגר לרישום
21201 מצטיינים 21201 2 1203 1,580 ₪ נסגר לרישום
22201 מצטיינים 22201 2 1203 1,580 ₪ נסגר לרישום
22212 מצטיינים - סמסטר ב 22212 2 1203 א-ו 15:00-18:30 800 ₪ נסגר לרישום
21212 מצטיינים - סמסטר ב 21212 2 1203 א-ו 15:00-18:30 800 ₪ נסגר לרישום


© Expo LTD
נא המתן