החברה העירונית רחובות
תעודת זהות
או
נייד
או
אימייל
או
מספר מנוי
מסד